Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

015.15 Професійна освіта. Охорона праці

Освітній рівень – магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

ЗП. Цикл загальної підготовки

ЗП01. Філософія освіти
ЗП02. Освітня політика та лідерство
ЗП03. Психолого-педагогічні технології
ЗП04. Організація наукових досліджень

ПП. Цикл професійної підготовки

ПП01. Охорона праці та цивільний захист
ПП02. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
ПП03. Теорія і методика викладання фахових дисциплін
ПП04. Захист у надзвичайних ситуаціях
ПП05. Виробнича санітарія та гігієна праці
ПП06. Державне управління техногенною та виробничою безпекою
ПП07. Ризик-менеджмент в охороні праці та цивільній безпеці

НДР. Науково-дослідницька робота та практика

ПП. Практична підготовка
П01. Виробнича практика
П02. Науково-дослідницька практика
П03. Науково-педагогічна практика

НС. Науковий семінар

МР. Підготовка магістерської роботи.

015 Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа

Освітній рівень - магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

I. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА

ЗП Цикл загальної підготовки

ЗП01 Філософія освіти

ЗП02 Освітня політика та лідерство

ЗП03 Психолого-педагогічні технології

ЗП04 Організація наукових досліджень

ПП Цикл професійної підготовки

ПП01 Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві

ПП02 Інноваційні технології в туризмі

ПП03 Стратегічний менеджмент та маркетинг

ПП04 Дизайн та проектування підприємств в індустрії гостинності

ПП05 Міжнародні стандарти в індустрії гостинності

ПП06 Логістика у сфері послуг

ПП07 Ринок туристичних послуг

НДР Науково-дослідницька робота та практика

ПП Практична підготовка

ПП1 Виробнича /6 кредитів

ПП2 Науково-дослідницька практика / 6 кредитів

ПП3 Переддипломна практика / 6 кредитів

НС Науковий семінар / 3 кредити

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
П01. Виробнича практика /6 кредитів
П02. Науково-дослідницька практика /3 кредити
П03. Переддипломна практика /6 кредитів

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

МР Підготовка магістерської роботи / 9 кредитів  

 

ІІ. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студенів

 

015.00 Професійна освіта (Туризм та готельно-ресторанна справа)

Освітній рівень - бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

І. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА

ЗП Цикл загальної підготовки

ЗП01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗП02 Історія української державності

ЗП03 Українська культура

ЗП04 Філософія

ЗП05 Громадянська освіта та основи демократії

ЗП06 Академічна культура

ЗП07 Іноземна мова

ЗП08 Цифрові освітні технології

ЗП09 Культура здоров’я особистості

ПП Цикл професійної підготовки

             ПП1 Драгоманівські студії:

ПП1.01 Психологія

ПП1.02 Педагогіка

ПП1.03 Етика та естетика

ПП1.04 Методика навчання (за фахом)

            ПП2 Науково-предметна підготовка

ПП2.01 Основи фундаментальних та прикладних наук

ПП2.02 Комунікативні технології в галузі

ПП2.03 Ділова етика та корпоративна культура

ПП2.04 Основи охорони праці в галузі

ПП2.05 Організація проектної діяльності

ПП2.06 Основи менеджменту

ПП2.06 Основи маркетингу

ПП2.07 Організація спеціалізованого обслуговування

ПП2.08 Інженерна та комп'ютерна графіка

ПП2.09 Географія туризму

ПП2.10 Курортологія

ПП2.11 Нутриціологія

ПП2.12 Туристичні ресурси України

ПП2.13 Організація туризму та екскурсійних послуг

ПП2.14 Технологія туристичної діяльності

ПП2.15 Технологія та організація готельних послуг

ПП2.16 Технологя та організація ресторанних послуг

ПП2.17 Устаткування підприємств індустрії гостинності

ПП2.18 Управління якістю послуг з основами НАССР

ПП2.19 Бізнес-планування в галузі

ПП2.20 Кулінарна етнологія та гастротуризм

ПП2.21 Стандартизація та сертифікація у галузі

П Практична підготовка

П01 Культурологічна (безвідривна, позакредитна)

П02 Навчальна педагогічна / 3кредити

П03 Навчальна технологічна /6 кредитів

П04 Виробнича технологічна /6кредитів

П05 Виробнича педагогічна /9 кредитів

 

ІІ. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студенів

 015.15 Професійна освіта. Охорона праці

Освітній рівень - бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Нормативна частина

     Цикл гуманітарної та соціальноекономічної підготоки

ГC01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ГC02 Історія Української державності
ГC03 Українська культура
ГC04 Філософія
ГC05 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ГC06 Основи економічної теорії
ГC07 Теоретико-правові основи професійної освіти

     Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

ПН01 Сучасні інформаційні технології
ПН02 Соціально-еклогічна безпека життєдіяльності
ПН03 Інженерна та комп’ютерна графіка
ПН04 Вища математика
ПН05 Фізика (за професійним спрямуванням)
ПН06 Хімія (за професійним спрямуванням)
ПН07 Технічна механіка
ПН08 Гідравліка, пневматика, термодинаміка
ПН09 Матеріалознавство (конструкційні матеріали)

     Цикл професійної та практичної підготовки

  Психолого-педагогічна підготовка
ПП1.01 Психологія
ПП1.02 Професійна педагогіка
ПП1.03 Методика професійного навчання
ПП1.04 Е-навчання

  Науково-предметна підготовка

ПП2.01 Стандартизація, метрологія та сертифікація
ПП2.02 Соціально-економічні основи охорони праці
ПП2.03 Виробнича санітарія та гігієна праці
ПП2.04 Безпека експлуатації будівель, споруд та інженерних систем і комунікацій
ПП2.05 Захист у надзвичайних ситуаціях
ПП2.06 Пожежна безпека виробництв (промислових об’єктів)

ІІ Вибіркова частина

     Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

СВ01 Основи інклюзивної освіти
СВ02 Методика виховної роботи
СВ03 Електротехніка та промислова електроніка
СВ04 Організація наглядової діяльності
СВ05 Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
СВ06 Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків
СВ07 Професійно-небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація
СВ08 Основи маркетингу
СВ09 Основи менеджменту

 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

П01. Культурологічна (безвідривна, позакредитна)

П02. Педагогічна навчальна /3 кредити

П03. Технологічна виробнича /6 кредитів

П04. Педагогічна виробнича /9 кредитів

П05. Технологічна переддипломна /6 кредитів

Підготовка бакалаврської роботи (6 кредитів)

   
© NPUROUNDER