Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

Кафедра інженерії та технологій виробництва є випускаючою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціаліностями:

  • 015.15 Професійна освіта. Охорона праці;
  • 015 Професійна освіта. (Харчові технології);
  • 015 Професійна освіта. (Туризм та готельно-ресторанна справа).

Завідувач кафедри – професор, к.п.н., Шевченко Володимир Вікторович

Колектив кафедри до складу якого входять 2 доктори, 6 кандидатів наук, 3 професори, 5 доцентів забезпечує навчальний процес та науковий пошук за різними науково-технологічними напрямками. 

kaf IVT 23

 

 

На кафедрі інженерії та технологій виробництва функціонують лабораторії Фундаментальних та прикладних дисциплін; Електротехніки та промислової електроніки; Гідравліки, пневматики та термодинаміки; Кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, які оснащені необхідним устаткуванням та комп’ютерною технікою. В лабораторіях студенти виконують навчальні пошуково-дослідницькі роботи і експерименти.
   Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу учасників освітнього процесу, реалізація найновіших досягнень науки і розвитку техніки, розширення масштабів накопичення знань та ефективного їх застосування, а також впровадження у всі сфери суспільного життя, сучасних досягнень.

    Кафедра організовує конференції Всеукраїнського рівня за напрямками:

   
© NPUROUNDER