Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

Student olimpУ квітні 2023 кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з безпекових дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Цивільна безпека».

В олімпіаді брали участь студенти факультетів та навчально-наукових інститутів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Комплексні завдання включали три блоки: І - 50 предметних тестів; ІІ – вирішення кросвордів; ІІІ- розрахункові та ситуативні задачі, практичні завдання щодо безпекових та парамедичних дій за умов надзвичайних ситуацій різного генезу та масштабу.

Визначення завдань та оцінку результатів інтелектуального змагання проводило журі у складі: звідувача кафедри, професор Шевченко В.В. (голова), члени журі: професор ШмалєйС.В., ст.викл. БакінС.О, доцент Немченко Ю.В. Жюрі запропонувала визнати переможців, які посіли І-ІІІ місця, та рекомендує до нагородження Дипломом І ступеню у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2023 навчального року з навчальних дисциплін:

 • «Безпека життєдіяльності» - Ячну Софію Володимирівну, 2с. факультет спеціальної та інклюзивної освіти;

 • «Охорона праці» - Шелест Ігоря Володимировича, 11оп ОП , факультет технологій та дизайну;

 • спеціальності «Цивільна безпека» - Дідик Валентину Вікторівну, 11Оп ПО, факультет технологій та дизайну.

Бажаємо талановитим студентам натхнення та подальших інтелектуальних досягнень!

 

 

 

студентський науковий гурток


"Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі"


Науковий керівник: к.пед.н., доцент кафедри інженерії та технологій виробництва Щербак Людмила Валеріївна


Учасники гуртка:

 • Карунка І.- студентка академічної групи 11ПО
 • Білоножко Анастасія Павлівна - студентка академічної групи 41ПО
 • Чакир Олена Романівна - студентка академічної групи 41ПО
 • Кепіч Андрій Іванович - студент академічної групи 31ПО
 • Танащук Інна Володимирівна - студентка академічної групи 31ПО
 • Шеремета Анастасія Сергіївна - студентка академічної групи 31ПО

Здобутки студентів:

* Чакир О. Вплив COVID-19 на розвиток туризму в Україні та світу Публікація, виступ на Всукраїнській конференції: «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» Маріуполь, вересень 2020, наданий сертифікат
* Кепіч А. Гірський рельєф як передумова розвитку екстремального туризму на Закарпатті Публікація, участь у Міжнародній конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми та перспективи»: зібрник наукових праць, м. Львів, березень 2021 р , наданий сертифікат
* Шеремета А. Перспективи розвитку водних видів туризму в Україні Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.
* Танащук І. Етнокультурний потенціал Київської області Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.
* Кепіч А. Гірський туризм на Закарпатті Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.
* Кепіч А. Використання кластерів у сільському зеленому туризмі Публікація, участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії, 2022р.

* Чакир О. Туристично-рекреаційний потенціал Одеської області та перспективи його використання Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, квітень 2023 р.

* Здробилко О. Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області та перспективи його використання Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, квітень 2023 р. 

* Білоножко А. Туристично-рекреаційний потенціал м. Києва та перспективи його використання Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, квітень 2023 р.


 студентський науковий гурток

"Інноваційні ресторанні технології: педагогічне впровадження"

 

Науковий керівник: к.техр.н., доцент, професор кафедри інженерії та технологій виробництва Зубар Надія Миколаївна

 

Учасники гуртка:

 1. Буркот Тетяна Василівна – студентка академічної групи 46 ПОхт
 2. Обухов Павло Олегович  ‒ студентка академічної групи 11мТОтгр
 3. Скібчик Юрій Віталійович ‒ студентка академічної групи 11мТОтгр
 4. Закідишева Любов Андріївна - студентка академічної групи 36 ПОхт

Здобутки студентів

 • Закідишева Любов Андріївна Розроблення раціонів імунного харчування Тези, виступ на Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи” Дрогобич, 22 лютого 2023 р.

 • Буркот Тетяна Василівна Особливості інновацій в готельному бізнесі Тези, виступ на студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, квітень 2023 р.

 • Обухов Павло Олегович Маркетингові інновації у просуванні готельної послуги  Тези, виступ на студентській конференції «Освіта і наука» УДУ імені Михайла Драгоманова, м. Київ, квітень 2023 р. та  XХVIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, викладачів «Перспективи та інновації студентських наукових досліджень і освітніх систем в умовах воєнного стану». КМУ, 25-26 квітня, 2023.

 • Скібчик Юрій Віталійович  Потенційні можливості та умови впровадження стратегії логістики в діяльність закладів ресторанного господарства Тези, виступ на студентській конференції «Освіта і наука» УДУ імені Михайла Драгоманова, м. Київ, квітень 2023 р. та  XХVIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, викладачів «Перспективи та інновації студентських наукових досліджень і освітніх систем в умовах воєнного стану». КМУ, 25-26 квітня, 2023.


 студентський науковий гурток


"Інновації в проектуванні одягу"


Науковий керівник: к.пед.н., доцент кафедри інженерії та технологій виробництва Косяк Інна Василівна


Учасники гуртка:

 • Дуднік Дар’я Сергіївна - студентка академічної групи 45ПО
 • Петросюк Анна Ігорівна - студентка академічної групи 41ПО
 • Негоденко Юлія Миколаївна - студентка академічної групи 21ПО
 • Степаненко Анастасія Олександрівна - студентка академічної групи 21ПО


Здобутки студентів

 • Негоденко Юлія Миколаївна Чинники впливу індустрії моди на стан екології планети Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.
 • Степаненко Анастасія Олександрівна Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.
 • Дуднік Дар’я Сергіївна Розумна мода: як технології змінюють одяг? Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.
 • Петросюк Анна Ігорівна Етностиль та національна атрибутика в одязі обслуговуючого персоналу закладу громадського харчування Тези, виступ у щорічній студентській конференції «Освіта і наука» НПУ ім. М.П. Драгоманова м. Київ, травень 2021 р.

  студентський науковий гурток


«Управління якістю харчових продуктів на основі принципів ХАССП»


Науковий керівник: доктор філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта, старший викладач кафедри інженерії та технологій виробництва Іщенко Світлана Михайлівна


Учасники гуртка:

 • Кепіч Андрій- 41 ПО
 • Танащук Інна 41 ПО
 • Луговець Олена - 36 ПОхт
 • Скриплєнко Оксана – 36 ПОхт
 • Беспаль Тамара – 26 ПОхт


Logo Technologyстудентський науковий гурток

"Проблеми фізико-математичної та гуманітарної освіти"

Проблемна група:

ОСВІТНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ, ВИРОБНИЧІ, ЕНЕРГЕТИЧНІ та БЕЗПЕКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

   Науковий керівник:

Немченко Юрій Владиславович к.пед н., доцент 

 

 

   
© NPUROUNDER