Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

Нормативні документи з охорони праці

* Безпекові дисципліни:

Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

 • Гунченко О.Н., Вальченко О.І., Сергєєва Л.А., Глєбова О.І.. «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності». - 2016. [Електронний ресурс:] http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1507/view/1333

безпека життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності.Підручний on-line.Переглянути 
 • Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (навчальний посібник) Переглянути
 • Мистецтво виживання Посібник on-line. Переглянути.
 • Екологія (автор Л.І.Юрченко). Переглянути 
 • Екологія (Автори Г.Т.Васюкова, О.І. Грошева). Переглянути
 • Екологія та охорона навколишнього середовища // конспект лекцій / Переглянути

охорона праці

 • Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
 • Охорона праці в галузі освіти у запитаннях та відповідях / Ю.В.Немченко - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015, 77 с. Переглянути
 • Жидецький В.Ц. Основи охорони праці Підручний on-line. Переглянути 
 • Шуаібов О.К. Практикум з охорони праці Переглянути
 • Абільтарова Е.Н Основи охорони праці Переглянути
 • Голінько В.І. Охорона праці в галузі інформаційних технологій : навч. посіб. / В.І. Голінько, М.Ю. Іконніков, Я.Я. Лебедєв ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 246 с. Переглянути
 • Заіченко В.І. Виробнича санітарія Курс лекцій. 
 • К.Н. Ткачука і О.Л. Гуменюк Безпека праці та промислова санітарія Чернігів: ЧДТУ, 2010. – 368 с.
 • Мороз В.М. Ризик-менеджмент : навч. посібник / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 140 с.
 • Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності / М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 65 с.
 • Правила організації техногенної безпеки на підприємствах в устаовах та оргізаціях і небезпечних територіях.

цивільний захист

 • Основи цивільного захисту (Васійчук В.О. та ін.) Переглянути
 • Ковжога С.О, Тузіков С.А. Цивільний захист та основи охорони праці в галузі (навч. посібник) Переглянути 
 • Основи пожежної безпеки: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 45 с.
 • Новак В.А. Ліквідація аварій та їх наслідків Електронний навчальний підручник. 

Медицина невікладних станів

 • Екстрена та невідкладна медицина. Перша долікарська та лікарська допомога: підручник (навчально-методичний посібник) автор: Слободяник Г. І. Переглянути 

Електронні видання та допоміжні матеріали

 • Охрона праці та пожежна безпека ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ: законодавство — з оперативними роз’ясненнями; атестація робочих місць, організація медоглядів; роботи з підвищеною небезпекою; підготовка до перевірок, розслідування нещасних випадків. Переглянути
 • Біобезпека і біозахист: чому нудні речі такі важливі к.б.н. Ярослава Максимович, сертифікований спеціаліст International Federation of Biosafety Associations (IFBA) розповідає про біобезпеку і біозахист - що це таке, в чому відмінність і чому це надзвичайно важливо для людства.
 • Принцип роботи системи водяного опалення на прикладі приватної оселі загальною площею 54 м2
 • Екологічний чат-бот в якому поєднані карти забруднення атмосферного повітря, радіаційного забруднення та карта пожеж
 • ДНАОП (законодавчо-нормативна база з охорони праці: закони, нормативи, ДБН, СНІП, ДСТУ, САНіП... Реєстр НАОП)
 • БУДстандарт on-line (останні редакції покажчиків діючих нормативних документів в галузі будівництва, охорони праці, пожежної безпеки, енергетики, дорожнього господарства, а також міжнародних та європейських стандартів, прийнятих в Україні)

Методичні матеріали:

 

   
© NPUROUNDER