Наука та інновації  

   

Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

За для забезпечення студентів навчальними матеріалими, все частіше викладачі викоритсовують власні та відкриті електронні ресурси, які сприятимуть кращому оволодінню навчальним матеріалом. Для зручноті матеріали розділені за окремими розділами.

Завчасно вдячні за надані цікаві та корисні навчальні та пізнавальні матеріали, які розширять нашу колекцію. (для спілкування - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

* Навчально-методичні матеріали

Бакалаврам

 1. Зубар Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник для студ. спеціал. 015 Професійна освіта.Харчові технології. К. Видавничий дім “Кондор” 2020. 304 с.
 2. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник для студ. спеціал. 015 Професійна освіта (готельно-ресторанна справа, харчові технології).  К. Видавничий дім “Кондор” 2018. 444 с.
 3. Зубар Н.М. Лабораторний практикум з нормативної навчальної дисципліни “Теоретичні основи харчових виробництв освітнього рівня бакалавр галузі знань 01 Освіта спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 41 с.
 4. Зубар Н.М., Волкова А.А. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломного проекту освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 36 с.
 5. Титова Н.М., Субіна О.О. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з нормативної навчальної дисципліни МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Спеціальність 015 Професійна освіта: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 25 с.
 6. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 7. Методичні рекомендації до написання бакалаврської роботи. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015 Професійна освіта. Освітня програма: Професійна освіта. (за спеціалізаціями) 

Магістрам

 1. Корець М.С Методологія наукового дослідження (програма) Переглянути
 2. Корець М.С Методологія наукового дослідження (навчальний посібник) Переглянути
 3. Корець М.С Методика викладання технічних дисциплін (програма) Переглянути
 4. Корець М.С Методика викладання технічних дисциплін (навчальний посібник). Переглянути 

* На допомогу науковцям та дослідникам

 1. Словник української мови. онлайн-версія в 11 томах. Переглянути.
 2. Правила оформлення бібліографічних списків Переглянути.
 3. Інтелект-карти як інструмент ефективної роботи з інформацією Переглянути
 4. CALAMEO - Сайт для електронних публікацій.
 5. Портал VAK.in.ua присвячений процедурі оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю під час написання Ваших публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт!
 6. Куднов І.О. Основи наукового цитування Переглянути
 7. Кордюкова О. Міжнародні стилі офрмлення бібліографічних посилань Переглянути
 8. Зручний та інформативний Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»). Актуальна кількість видань: 273 одиниці.
 9. Science-community - Соціальна наукова мережа: конференції, семінари, гранти, конкурси, вакансії. 

* Фундаментальні дисципліни: фізика, хімія, мікробіологія та ін.

1. Оптика. Збірник задач. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи. / А.В. Касперський, І.Т. Богданов – К.: 2013. – 81 с. Переглянути

2. Електрика та магнетизм  Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу фізики / М.І. Шут, А.В. Касперський, А.М. Шут/ За редакцією А.В. Касперського К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 243 с. Переглянути

3. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу фізики // М.І. Шут, А.В. Касперський, А.М. Шут П.В. Бережний./ За редакцією М.І. Шута.– К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 165 с. Переглянути

4. Хайдаров К.А. Реальная физика. Перейти на сайт 

* Машинознавство

1. Деталі машин, (Курс лекцій). / Переглянути (Надія Хомик, Анатолій Довбуш, Олег Цьонь)

2. Курсовое проектирование деталей машин. Навчальний посібник. / А.Е.Шейнблит  – М.: Высшая школа, 2002. – 456 с.  Завантажити

3. Запитання для підготовки до екзамену з "Технічної механіки" (2016). Завантажити. 

4. Оn-line довідники фізико-механічних характеристик машинобудівних матеріалів, on-line розрахунки міцнсті болтів, труб, сталей. Форум актуальних запитань міцності, приклади розрахунків на міцність. Перейти на сайт (рос).

5. Довідник Підшипники, стопорні кільця, манжети... 

6. Немченко Ю.В. Машинознавство. Розділ Технічна механіка.

7. Методика викладання технічних дисциплін (Навчальна програма)

8. Навчальний курс "Основи проектування та моделювання".

9. Навчальні та науково-популярні фільми кіностудій, які можна використовувати в якості допоміжних навчальних матеріалів під час вивчення навчальної дисципліни "Прикладна механіка". Каталог 

10. Дереза О. О. Лабораторний практикум з інженерної механіки (деталей машин): Навчальний посібник / О. О. Дереза, С. М. Коломієць. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 159 с. Завантажити.

* Робототехніка, автоматика, електроніка, електрика

 1. Школа електрика як для початківців, так і для практикуючих фахівців.
 2. Электротехника, электроника, электрические машины, примеры решения, задачи. Переглянути
 3. Електронні основи автоматики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. / Козеренко С.І., Касперський А.В., Богданов І.Т. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 120 с. Переглянути
 4. Відеоуроки з електроніки (рос) Перейти.
 5. Навчальні матеріали з "Мікроелектроніка" Переглянути
 6. Навчальні матеріали з теми: "Мікроконтроллери".

     *** Що таке мікроконтроллер. Переглянути

     *** Що таке Arduino ? Відповіді на базові запитання  Переглянути 

     *** Перші уроки роботи з Arduino. Переглянути 

* Дистанційні курси

 1. Відео курс Adobe Photosop CS 6.0 Переглянути
   
© NPUROUNDER