Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

За для забезпечення студентів навчальними матеріалими, все частіше викладачі викоритсовують власні та відкриті електронні ресурси, які сприятимуть кращому оволодінню навчальним матеріалом. Для зручноті матеріали розділені за окремими розділами.

Завчасно вдячні за надані цікаві та корисні навчальні та пізнавальні матеріали, які розширять нашу колекцію. (для спілкування - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

* Навчально-методичні матеріали

Бакалаврам

 1. Зубар Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник для студ. спеціал. 015 Професійна освіта.Харчові технології. К. Видавничий дім “Кондор” 2020. 304 с.
 2. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник для студ. спеціал. 015 Професійна освіта (готельно-ресторанна справа, харчові технології).  К. Видавничий дім “Кондор” 2018. 444 с.
 3. Зубар Н.М. Лабораторний практикум з нормативної навчальної дисципліни “Теоретичні основи харчових виробництв освітнього рівня бакалавр галузі знань 01 Освіта спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 41 с.
 4. Зубар Н.М., Волкова А.А. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломного проекту освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 36 с.
 5. Титова Н.М., Субіна О.О. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з нормативної навчальної дисципліни МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Спеціальність 015 Професійна освіта: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 25 с.
 6. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 7. Методичні рекомендації до написання бакалаврської роботи. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015 Професійна освіта. Освітня програма: Професійна освіта. (за спеціалізаціями) 
 8. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник / Н.П. Волкова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 360 с.

Магістрам

 1. Корець М.С Методологія наукового дослідження (програма) Переглянути
 2. Корець М.С Методологія наукового дослідження (навчальний посібник) Переглянути
 3. Корець М.С Методика викладання технічних дисциплін (програма) Переглянути
 4. Корець М.С Методика викладання технічних дисциплін (навчальний посібник). Переглянути 
 5. Методика викладання технічних дисциплін (Навчальна програма)

* На допомогу науковцям та дослідникам

 1. Словник української мови. онлайн-версія в 11 томах. Переглянути.
 2. Правила оформлення бібліографічних списків Переглянути.
 3. Інтелект-карти як інструмент ефективної роботи з інформацією Переглянути
 4. Портал VAK.in.ua присвячений процедурі оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю під час написання Ваших публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт!
 5. Куднов І.О. Основи наукового цитування Переглянути
 6. Кордюкова О. Міжнародні стилі офрмлення бібліографічних посилань Переглянути
 7. Зручний та інформативний Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»). Актуальна кількість видань: 273 одиниці.

* Фундаментальні дисципліни: фізика, хімія, мікробіологія та ін.

1. Оптика. Збірник задач. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи. / А.В. Касперський, І.Т. Богданов – К.: 2013. – 81 с. Переглянути

2. Електрика та магнетизм  Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу фізики / М.І. Шут, А.В. Касперський, А.М. Шут/ За редакцією А.В. Касперського К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 243 с. Переглянути

3. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу фізики // М.І. Шут, А.В. Касперський, А.М. Шут П.В. Бережний./ За редакцією М.І. Шута.– К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 165 с. Переглянути

* Машинознавство

1. Деталі машин, (Курс лекцій). / Переглянути (Надія Хомик, Анатолій Довбуш, Олег Цьонь)

2. Курсовий проект з деталей машин. Навчальний посібник. / Горбатенко Ю.П.  – К.: : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2019. - 97 с. Преглянути

3. Запитання для підготовки до екзамену з "Технічної механіки". Завантажити

4. Оn-line розрахунки міцності болтових з'єднань. Перейти на сайт 

5. Technology and Innovation Support Center Місце, де інновації отримують життя! Перейти на сайт

6. Підшипники, стопорні кільця, манжети...  Довідник 

7. Машинобудівні матеріали електронний каталог Національного аерокосмічного університету Переглянути

8. Немченко Ю.В. Машинознавство.

9. Навчальний курс "Основи проектування та моделювання".

10. Дереза О. О. Лабораторний практикум з інженерної механіки (деталей машин): Навчальний посібник / О. О. Дереза, С. М. Коломієць. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 159 с. Завантажити.

11. Калязін Ю. В. Машинознавство Частина 1, Частина 2, Частина 3. : Навчальний посібник. Полтава : Астрая, 2022.

* Робототехніка, автоматика, електроніка, електрика

 1. Плачкова С.Г. Плачков І.В. та ін. Науково-пізнавальне видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» Читати on-line
 2. Школа електрика як для початківців, так і для практикуючих фахівців.
 3. Електротехніка on-line Перейти на ресурс
 4. Електронні основи автоматики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник. / Козеренко С.І., Касперський А.В., Богданов І.Т. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 120 с. Переглянути
 5. Відеоуроки з електроніки (рос) Перейти.
 6. Навчальні матеріали з "Мікроелектроніка" Переглянути
 7. Навчальні матеріали з теми: "Мікроконтроллери".

     *** Що таке мікроконтроллер. Переглянути

     *** Що таке Arduino ? Відповіді на базові запитання  Переглянути 

     *** Перші уроки роботи з Arduino. Переглянути 

* Дистанційні курси

 1. Відео курс Adobe Photosop CS 6.0 Переглянути
   
© NPUROUNDER