Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

015 Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа

Освітній рівень - магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

I. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА

ЗП Цикл загальної підготовки

ЗП01 Філософія освіти

ЗП02 Освітня політика та лідерство

ЗП03 Психолого-педагогічні технології

ЗП04 Організація наукових досліджень

ПП Цикл професійної підготовки

ПП01 Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві

ПП02 Інноваційні технології в туризмі

ПП03 Стратегічний менеджмент та маркетинг

ПП04 Дизайн та проектування підприємств в індустрії гостинності

ПП05 Міжнародні стандарти в індустрії гостинності

ПП06 Логістика у сфері послуг

ПП07 Ринок туристичних послуг

НДР Науково-дослідницька робота та практика

ПП Практична підготовка

ПП1 Виробнича /6 кредитів

ПП2 Науково-дослідницька практика / 6 кредитів

ПП3 Переддипломна практика / 6 кредитів

НС Науковий семінар / 3 кредити

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
П01. Виробнича практика /6 кредитів
П02. Науково-дослідницька практика /3 кредити
П03. Переддипломна практика /6 кредитів

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

МР Підготовка магістерської роботи / 9 кредитів  

 

ІІ. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студенів

 

   
© NPUROUNDER