Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом кафедри інженерії та технологій виробництва, основними функціями якої є планування, організація і контроль за проведенням наукових досліджень з проблем безпеки людини у життєвому та виробничому середовищі. Вона створена з метою залучення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету до розробки фундаментальних та прикладних проблем в галузі безпеки людини.

У своїй діяльності навчально-наукова лабораторія керується чинними нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради університету та Положенням про навчально-наукову лабораторію.

Навчально-наукова лабораторія забезпечена науково-дослідним обладнанням, апаратурою та навчально-методичними і наочними посібниками для проведення наукових та навчальних досліджень.

У навчально-науковій лабораторії проводяться наукові дослідження за напрямками:

  • санітарія приміщень – дослідження комфортності мікроклімату, якості освітлення робочої зони, шумового забруднення, опромінення іонізаційного, електромагнітного та світлового спектру;
  • моделювання розвитку надзвичайних ситуацій – дослідження на основі ризик-орієнтованого підходу побудови логічно-ймовірнісних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій.
  • моніторинг довкілля – дослідження показників якості повітря, радіаційного фону та ступеню радіоактивного забруднення;
  • інженерні системи життєзабезпечення – дослідження будови, принципи роботи та якісних характеристик інженерних систем життєзабзепечення;
  • оцінка захищеності людини від впливу енергоситем – безпечність електричних мереж, контроль величини опору ізоляційних матеріалів, функціональні параметри та дієвість систем колективного та індивідуального захисту людини від ураження електричним струмом;
  • психофізіологічне тестування – дослідження швидкості простих та складних сенсорно-моторних реакцій, основних нервових процесів в умовах стресу та НС;
  • психологічне тестування – дослідження інтелектуальної, емоційно-особистісної та мотиваційно-вольової сфери людини в умовах НС.

Результати роботи навчально-наукової лабораторії висвітлюється у публікаціях викладачів та наукових випускових дослідження студентів та магістрантів.

Навчально-наукова лабораторія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Вірського, 20. поверх 3, аудиторія 316.

 

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

   
© NPUROUNDER