Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

Навчально-наукова лабораторія

«Фундаментальних, прикладних наук та обробки конструкційних матеріалів»

Навчально - наукова лабораторія Фундаментальних, прикладних наук та обробки конструкційних матеріалів є структурним навчально - науковим підрозділом кафедри Інженерії та технологій виробництва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Метою діяльності Лабораторії є:

сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у питаннях вивчення основних закономірностей, законів, теорії в галузі механіки, електротехніки, електродинаміки, оптики, взаємозв’язку і взаємоперетворюваності основних видів матерії і рухів, єдності матеріального світу, статичного аналізу, методами перетворення одних систем сил і пар сил в інші, які еквівалентні даним, та умовами і положеннями рівноваги довільних просторових (плоских) систем сил і пар сил;

отримання нових знань, формування фахових компетентностей, постановка і вирішення актуальних проблем у сфері деформації твердого тіла та методами інженерних розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість, принципи роботи електронних приладів, призначення та принципи роботи електричних машин та двигунів, сучасний стан розвитку мехатронних систем, а також поглиблення фахових знань на основі симбіозу фундаментальних, природничих та загальнотехнічних дисциплін за обраним фахом.

розроблення необхідних для навчального процесу науково - методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних та наукових робіт співробітників, студентів, аспірантів, докторантів Університету.

Lab FPN 00

Lab FPN 02

Lab FPN 01

Lab FPN 03

Lab FPN 03

Lab FPN 03

Lab FPN 03

 

 

   
© NPUROUNDER