Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

KasperskyКасперський Анатолій Володимирович

(1941 - 2020)

доктор педагогічних наук,
кандидат фізико-математичних наук,
професор, академік АНВО України,
Відмінник освіти України

   Закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького в 1964 р. за спеціальністю «Вчитель фізики і загально-технічних дисциплін», був направлений на посаду вчителя фізики Краснобідської середньої школи Кагарлицького району на Київщині.

   Дійсну військову службу проходив в групі радянських військ у Німеччині. По завершенні дійсної строкової служби повернувся до вчительської роботи на посаду учителя фізики Рогозівської середньої школи Бориспільського району на Київщині.

   1965 року молодь району обрала його секретарем Бориспільського районного комітету комсомолу. За час перебування на цій посаді найбільш вагомою була діяльність по формуванню військово-патріотичних таборів, що вперше були організовані й реалізовані саме під керівництвом Анатолія Володимировича. Ця діяльність неодноразово була відмічена грамотами ЦК ЛКСМУ, значками ЦК ВЛКСМ та відзнаками ДОСААФ України та СРСР.

   У 1970 році Анатолій Володимирович Касперський відзначений медаллю «За доблесный труд». Того ж, 1970 року, призначено директором Бориспільської середньої школи №1. ім.Ю.Головатого. За час роботи на посаді директора розпочав розбудову школи: добудованонове крило навчальних приміщень, створена танцювальна студія, удосконалена матеріально-технічна база навчального закладу, побудована теплиця для біологічних досліджень, створена постійно-діюча виставка квітів.

   З 1971 року А.В.Касперський розпочинає діяльність на посаді завідувача радіотехнічною лабораторією у Державному педагогічному інституті ім.М.Горького (Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова). Щойно створена лабораторія, яка функціонувала під керівництвом доцента В.П.Чернявського, потребувала наукового, методичного і технологічного оснащення. Варто зазначити, що переважна частинаматеріально-технічного забезпечення лабораторії створена за безпосередньої участі А.В. Касперського. З метою вивчення властивостей полімерів та для забезпечення науковихдосліджень було створено три науково-дослідні установки, які й сьогодні працюють в навчальному і науковому секторі університету. 1973 року, у змаганні між лабораторіями інституту, радіотехнічна лабораторія посіла почесне І місце.

   Протягом 70-х років А.В. Касперський був куратором студентських академічних груп на фізико-математичному факультеті. Варто згадати, що 1979 року академічна група, куратором якої був Анатолій Володимирович посіла І місце за рівнем успішності та участі у громадському житті інституту.

   У 1988 році, в результаті кропіткої наукової роботи, відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у галузі молекулярної фізики ітеплофізики за спеціальністю 01.04.14 на тему «Вплив модифікуючих факторів натеплоперенесення і молекулярну рухливість у деяких частково кристалічних полімерах». Керівником наукової роботи були доктор технічних наук, професор В.П.Дущенко та кандидатфізико-математичних наук, доцент М.І.Шут. Захист дисертації відбувався в Одеському технічному університеті. Цього ж року А.Касперський обраний на посаду доцента кафедризагальноїфізики.

   А.Касперський виступив одним із організаторів Малої академії наук України, метою якої єзалучення учнів загальноосвітніх закладів до наукових досліджень.

   У 2003 році захистив дисертацію на ступінь докторапедагогічнихнаук заспеціальністю 13.00.02 тему «Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніхзагальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах». 
    У 2004 році обраний на посаду професора кафедри загальної фізики, а з 2005 року стаєакадеміком Академії наук вищої освіти, членом спеціалізованих Рад Д. 26.053.06, Д. 26.452.04, К. 26. 053.59.   
   З 2008 року обіймає посаду професора кафедри загальноїфізики, а згодом– завідувача новоствореної кафедри технічної фізики та математики Інституту гуманітарно-технічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.
   Професор А.В. Касперський шанована людина, викладач, керівник, організатор, колега. Серед навчальних дисциплін які він викладав для студентів НПУ імені М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського є загальна фізика, електронні основи автоматики й обчислювальної техніки, мікроелектроніка, полімерні матеріали, інноваційні технології навчання. Також був наставником, консультантом і керівником учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області, які здійснювали науковий пошук в рамках Малої академії наук України.

   Професор А.В.Касперський здійснював керівництво науковими дослідженнями студентів, аспірантів і докторантів. Під його керівництвом захищено десятки наукових робіт, дипломні та магістерські роботи студентів, кандидатські та докторські дисертації. У коло наукових інтересів професора в ходили проблеми технічної та прикладної фізики, історії науки, фізико-хімічнівластивості полімерів та проблеми дидактики і методи навчання у середніх та вищихнавчальних закладах. За його участю розроблені пріоритетні технології виробництва модифікованих нанонаповнених та поромінених полімерних матеріалів. Також він є автором методів навчання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

   А.В.Касперський є автором і співавтором більше 250 наукових і науково-методичних праць, зокрема 12 навчальних посібників і монографій, статей, опублікованих в Україні, Росії, США, Німеччині, Польщі, Латвії Білорусії, Грузії.

 Zikyij1

Зікій Григорій Савелійович

(1952 - 2020)

Кандидат педагогічних наук, доцент

Викладцька діяльність

Викладав навчальні дисципліни: робочі машини; автосправа; основи автомобілебудування; автомобільний практикум; сучасне автомобілебудування; експлуатація та ремонт автомобілів; сільськогосподарські машини. Керує підготовкою дисертації одного аспіранта.

Наукова діяльність

Автор 36 науково-методичних робіт з питань підготовки вчителів технології.

Освіта

2012 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін;

2011 рік – кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 – «Теорія та методика трудового навчання»; 

1970-1975 рр.– Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького (нині НПУ імені М.Драгоманова).
Спеціальність: «Загальнотехнічні дисципліни, трудове навчання і фізика»
Кваліфікація: вчитель загальнотехнічних дисциплін,трудового навчання і фізики.

  Zikyij2Досвід роботи:

з 2008 року – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін НПУ імені М.Драгоманова.

1977 рік – викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького;

1975-1976 рр. – вчитель трудового навчання і фізики Баришівської СШ №1 Київської області;

Нагороди: 

2015 рік – Почесна грамота товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка.

2012 рік – срібна медаль М.П. Драгоманова;

2012 рік – Почесна грамота КМОППОНУ;

2009 рік – нагрудний знак «Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України»

2007 рік – Подяка ректора;

2005 рік – Почесна грамота Міністерства освіти України;

2005 рік – Почесна грамота Ради профспілки працівників освіти і науки м. Києва;

1995 рік – Почесна грамота ЦК профспілки працівників освіти і науки України;

1987 рік – знак «Відмінник освіти УРСР»;

1986 рік – Почесна грамота Міністерства освіти УРСР;

   

Вони творили історію кафедри

Вони творили історію кафедри

Степенко Василь Петрович

Степенко
Василь
Петрович

(1910-1980)

Касперський Анатолій Володимирович

Касперський
Анатолій
Володимирович

(1941-2020)

Зікій Григорій Савелійович

Зкій
Григорій
Савелійович

(1952-2020)

   
   
© NPUROUNDER