Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ та МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 

Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

Технічна механіка

Гідравліка, пневматика, термодинаміка

Матеріалознавство

Стандартизація, метрологія ті сертифікація

Соціально-економічні основи охорони праці

Виробнича санітарія та гігієна праці

Безпека експлуатації будівель, споруд та інженерних систем і комунікацій

Захист у надзвичайних ситуаціях

Пожежна безпека виробництв

Електротехніка та промислова електроніка

Організація наглядової діяльності

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків

Професійно-небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація

Виробниче навчання

Технологічні основи транспортного машинобудування

Експертиза з охорони праці

Система контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Транспортні технології 

 

   
© NPUROUNDER