Сертифікати  

   
   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

015.00 Професійна освіта (Туризм та готельно-ресторанна справа)

Освітній рівень - бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

І. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА

ЗП Цикл загальної підготовки

ЗП01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗП02 Історія української державності

ЗП03 Українська культура

ЗП04 Філософія

ЗП05 Громадянська освіта та основи демократії

ЗП06 Академічна культура

ЗП07 Іноземна мова

ЗП08 Цифрові освітні технології

ЗП09 Культура здоров’я особистості

ПП Цикл професійної підготовки

             ПП1 Драгоманівські студії:

ПП1.01 Психологія

ПП1.02 Педагогіка

ПП1.03 Етика та естетика

ПП1.04 Методика навчання (за фахом)

            ПП2 Науково-предметна підготовка

ПП2.01 Основи фундаментальних та прикладних наук

ПП2.02 Комунікативні технології в галузі

ПП2.03 Ділова етика та корпоративна культура

ПП2.04 Основи охорони праці в галузі

ПП2.05 Організація проектної діяльності

ПП2.06 Основи менеджменту

ПП2.06 Основи маркетингу

ПП2.07 Організація спеціалізованого обслуговування

ПП2.08 Інженерна та комп'ютерна графіка

ПП2.09 Географія туризму

ПП2.10 Курортологія

ПП2.11 Нутриціологія

ПП2.12 Туристичні ресурси України

ПП2.13 Організація туризму та екскурсійних послуг

ПП2.14 Технологія туристичної діяльності

ПП2.15 Технологія та організація готельних послуг

ПП2.16 Технологя та організація ресторанних послуг

ПП2.17 Устаткування підприємств індустрії гостинності

ПП2.18 Управління якістю послуг з основами НАССР

ПП2.19 Бізнес-планування в галузі

ПП2.20 Кулінарна етнологія та гастротуризм

ПП2.21 Стандартизація та сертифікація у галузі

П Практична підготовка

П01 Культурологічна (безвідривна, позакредитна)

П02 Навчальна педагогічна / 3кредити

П03 Навчальна технологічна /6 кредитів

П04 Виробнича технологічна /6кредитів

П05 Виробнича педагогічна /9 кредитів

 

ІІ. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студенів

   
© NPUROUNDER