Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

015.15 Професійна освіта. Охорона праці

Освітній рівень – магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

ЗП. Цикл загальної підготовки

ЗП01. Філософія освіти
ЗП02. Освітня політика та лідерство
ЗП03. Психолого-педагогічні технології
ЗП04. Організація наукових досліджень

ПП. Цикл професійної підготовки

ПП01. Охорона праці та цивільний захист
ПП02. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
ПП03. Теорія і методика викладання фахових дисциплін
ПП04. Захист у надзвичайних ситуаціях
ПП05. Виробнича санітарія та гігієна праці
ПП06. Державне управління техногенною та виробничою безпекою
ПП07. Ризик-менеджмент в охороні праці та цивільній безпеці

НДР. Науково-дослідницька робота та практика

ПП. Практична підготовка
П01. Виробнича практика
П02. Науково-дослідницька практика
П03. Науково-педагогічна практика

НС. Науковий семінар

МР. Підготовка магістерської роботи.

   
© NPUROUNDER