Наука та інновації  

   

Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

015 Професійна освіта (Туризм)

Освітній рівень - бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Цикл загальної підготовки (30 кредитів)

ЗП01. Українська мова (за професійним спрямуванням) /3 кредити

ЗП02. Історія української державності /3 кредити

ЗП03. Українська культура /3 кредити

ЗП04. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) /6 кредитів

ЗП05. Філософія /3 кредити

ЗП06. Основи економічної теорії /3 кредити

ЗП07. Теоретико-правові основи професійної освіти /3 кредити

ЗП08. Сучасні інформаційні технології /6 кредитів

Цикл професійної підготовки (120 кредитів)

Психолого-педагогічна підготовка (30 кредитів)

ПП1.01. Психологія /9 кредитів

ПП1.02. Професійна педагогіка /9 кредитів

ПП1.03. Методика професійного навчання /9 кредитів

ПП1.04. Е-навчання /3 кредити

Науково-предметна підготовка (90 кредитів)

ПП2.01. Туристська картографія /3 кредитів

ПП2.02. Географія туризму /6 кредитів

ПП2.03. Правове регулювання турстської діяльності /3 кредитів

ПП2.06. Економіка ціноутвореня в галузі туризму /3 кредити

ПП2.05. Міжнародні транспортні системи /3 кредитів

ПП2.06. Рекреологія /6 кредити

ПП2.07. Курортологія /6 кредити

ПП2.08. Стандартизація, метроогія та сертифікація /3 кредити

ПП2.09. Теорія та історія туризму /3 кредитів

ПП2.10. Організація туризму та екскурсійних послуг /12 кредити

ПП2.11. Туристичні ресурси України /3 кредити

ПП2.12. Туристичне краєзнавство /3 кредитів

ПП2.13. Музеєзнавство /3 кредити

ПП2.14. Міжнародний туризм /6 кредити

ПП2.15. Органіазація транспортних послуг /3 кредити

ПП2.16. Управління якістю туристичних послуг /3 кредитів

ПП2.17. Технологія туристичної діяльності /3 кредити

ПП2.18. Технологія та організація готельних послуг / 6 кредити 

ПП2.19. Технологія та організація ресторанних послуг /3 кредити

ПП2.20. Основи менеджменту /3 кредити

ПП2.21. Основи маркетингу /3 кредити

Практична підготовка (24 кредитів)

П01. Культурологічна (безвідривна, позакредитна)

П02. Педагогічна навчальна /3 кредити

П03. Туристична виробнича /6 кредитів

П04. Педагогічна виробнича /9 кредитів

П05. Туристина переддипломна /6 кредитів

Підготовка бакалаврської роботи/проєкту (6 кредитів)

   
© NPUROUNDER