Наука та інновації  

   

Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

015 Професійна освіта (Готельно-ресторанна справа)

Освітній рівень - бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Цикл загальної підготовки (30 кредитів)

ЗП01. Українська мова (за професійним спрямуванням) /3 кредити

ЗП02. Історія української державності /3 кредити

ЗП03. Українська культура /3 кредити

ЗП04. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) /6 кредитів

ЗП05. Філософія /3 кредити

ЗП06. Основи економічної теорії /3 кредити

ЗП07. Теоретико-правові основи професійної освіти /3 кредити

ЗП08. Сучасні інформаційні технології /6 кредитів

Цикл професійної підготовки (120 кредитів)

психолого-педагогічна підготовка (30 кредитів)

ПП1.01. Психологія /9 кредитів

ПП1.02. Професійна педагогіка /9 кредитів

ПП1.03. Методика професійного навчання /9 кредитів

ПП1.04. Е-навчання /3 кредити

науково-предметна підготовка (90 кредитів)

ПП2.01. Вища математика /6 кредитів

ПП2.02. Фізика (за професійним спрямуванням) /6 кредитів

ПП2.03. Інженерна та комп'ютерна графіка /6 кредитів

ПП2.06. Стандартизація, метрологія та сертифікація /3 кредити

ПП2.05. Хімія (за професійним спрямуванням) /12 кредитів

ПП2.06. Технічна мікробіологія /3 кредити

ПП2.07. Гідравліка, пневматика, термодинаміка /3 кредити

ПП2.08. Технічна механіка /3 кредити

ПП2.09. Виробниче навчання /15 кредитів

ПП2.10. Логістика в ресторанному господарстві /3 кредити

ПП2.11. Основи фізіології та гігієна харчування /3 кредити

ПП2.12. Технологія продукції ресторанного господарства /6 кредитів

ПП2.13. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства /3 кредити

ПП2.14. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві /3 кредити

ПП2.15. Основи маркетингу /3 кредити

ПП2.16. Організація готельно-ресторанного господарства /9 кредитів

ПП2.17. Основи менеджменту /3 кредити

Практична підготовка (24 кредитів)

П01. Культурологічна (безвідривна, позакредитна)

П02. Педагогічна навчальна /3 кредити

П03. Технологічна виробнича /6 кредитів

П04. Педагогічна виробнича /9 кредитів

П05. Технологічна переддипломна /6 кредитів

Підготовка бакалаврської роботи/проєкту (6 кредитів)

   
© NPUROUNDER