Наука та інновації  

   

Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

Спеціальність: 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа

(бакалавр)

Освітньо-професійна програма

2018 року2020 року

Рецензії - відгуки 


 Навчальний план

2018 року    2020 року


Силабуси навчальних дисциплін

Дисципліни обов'язкового компоненту

Дисципліни вільного вибору студентами


   
© NPUROUNDER